Contributie STG

 

De STG Albergen wil de contributie voor haar leden zo laag mogelijk houden. Dit bereiken we door onze vaste kosten laag te houden, voorkomende werkzaamheden zoveel mogelijk met vrijwilligers uit te voeren, acties te houden en dankzij de hulp van onze sponsoren.

De schaatskleding en de helm wordt door de STG Albergen verzorgd, waarbij per kledingstuk borg wordt betaald. De schaatskleding en de helm blijft eigendom van de STG Albergen!
Bij beëindiging van het lidmaatschap dient de schaatskleding weer bij de STG Albergen te worden ingeleverd.

De contributie voor de STG Albergen bedraagt:

Pupil (t/m 12 jaar)    € 20,-
Junior                       € 75,-
Recreant                  € 40,-

Hiermee worden alle activiteiten van de de STG Albergen betaald, inclusief de trainers en afdracht aan de KNSB. Uitzondering is het huren van ijs, zie hieronder.

Kosten lidmaatschap 2019/2020 STG Albergen

Het huren van ijs voor trainingen en wedstrijden is, naast de aanschaf van schaatsen en kleding, de grootste kostenpost voor een schaatser. Voor de trainingsgroepen in Twente wordt het huren van ijs centraal geregeld door de Baan Commissie Twente. In onderstaand overzicht zijn de totale kosten voor een schaatser opgenomen uitgaande van 1, 2 of 3 keer trainen in de week.

De kosten voor het lidmaatschap van de STG Albergen is als volgt opgebouwd:

 Lid                             Trainingen  Trainings-     Basis      Contributie Totaal
                                      per week      kaart          KNSB         STG           

Pupillen (binnenbaan)           1       €  82,75       € 26,00        € 20,00     € 128,75     

Pupillen  (buitenbaan)           1      € 113,25       € 44,50        € 20,00     € 177,75     

Junioren (B en C)                  1      € 118,50       € 50,00        € 75,00     € 243,50         

Junioren (B en C)                  2      € 118,50       € 50,00        € 75,00     € 362,00        

Junioren (B en C)                  3      € 118,50       € 50,00        € 75,00     € 480,50        

Senioren, Master en Jun. A   1      € 141,00       € 50,00        € 75,00     € 266,00    

Senioren, Master en Jun. A   2      € 141,00       € 50,00        € 75,00     € 407,00     

Senioren, Master en Jun. A   3      € 141,00       € 50,00        € 75,00     € 548,00      

Recreanten                             1      € 141,00       € 50,00        € 40,00     € 231,00

Recreanten                             2      € 141,00       € 50,00        € 40,00     € 372,00

Recreanten                             3      € 141,00       € 50,00        € 40,00     € 513,00

De kosten voor het lidmaatschap worden jaarlijks aangepast.

Nb.: Daarnaast betalen alle leden van de STG Albergen aan het begin van het schaatsseizoen (september/oktober) €50,- borg.

Indien een lid heeft deelgenomen aan de acties (hulp bij diverse activiteiten IJsbaan Enschede namens de STG Albergen, geselecteerde activiteiten STG Albergen, hulp op natuurijsbaan Albergen) wordt de €50,- in maart/april weer teruggestort.
Gezinnen, waarvan meerdere kinderen beneden de 18 jaar lid zijn van de STG, betalen voor deze kinderen gezamenlijk €50,- borg. Indien meerdere van deze kinderen niet aan de acties deelnemen is per kind alsnog €50,- verschuldigd.

De trainers/bestuurleden van de STG Albergen betalen geen borg.